Mobiel menu

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Alle kinderen met een handicap en/of  leer- en/of gedragsproblemen hebben ook recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) of met aanvullende begeleiding.

Op De Hoeve ambiëren we alle kinderen een onderwijsaanbod te geven dat aansluit bij de mogelijkheden en talenten van het kind. In de stamgroep wordt een integrale aanpak aangeboden. We geven de kinderen de ruimte voor het leveren van (top)prestaties en we creëren een cultuur waarin die prestaties worden gewaardeerd.

De Hoeve kan niet alle kinderen opvangen die extra behoeften hebben. Soms is de problematiek van een kind te complex om binnen het kindcentrum op te vangen. Dan kan er binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe gezocht worden naar een andere plek die de benodigde ondersteuning wel biedt.

Passend Onderwijs in het kort:

  1. Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden.
  2. Het speciaal (basis) onderwijs blijft bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben.
  3. Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst op een gewone basisschool in de buurt.
  4. Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen.

 

Zorgplicht