Mobiel menu

Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is er een nieuw stelsel genaamd Passend Onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Alle kinderen met een handicap en/of leer- en/of gedragsproblemen hebben ook recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding op de Hoeve. Op de Hoeve ambiëren we alle kinderen een onderwijsaanbod te geven dat aansluit bij de mogelijkheden en talenten van het kind. In de stamgroep wordt een integrale aanpak aangeboden. We geven we kinderen de ruimte voor het leveren van (top)prestaties en we creëren een cultuur waarin die prestaties worden gewaardeerd.

De Hoeve kan niet alle kinderen opvangen die extra behoeften hebben. Soms is de problematiek van een kind te complex om binnen de school op te vangen. Dan kan er binnen het samenwerkingsverband gezocht worden naar een andere school die de benodigde ondersteuning wel biedt.

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

  • Er zijn vandaag geen jarigen.

Zomervakantie

De zomervakantie start op vrijdag 17 juli om 12 uur. De onderbouwkinderen zijn deze vrijdag al vrij.