Mobiel menu

Interne begeleiding

Rutger Smeenk en Diane Noortman zijn de interne begeleiders (IB-ers) van de school. De interne begeleiders zijn de gesprekspartner van teamleden en ouders die vragen hebben over de pedagogische of didactische hulp aan kinderen. Zij coördineren alle activiteiten voor kinderen die speciale zorg nodig hebben. De interne begeleiders houden zich bovendien bezig met de planning en verwerking van toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. Zij stellen het rooster op voor kinderen die in aanmerking komen voor remedial teaching of daarvoor op de wachtlijst staan.

Remedial teaching

Met behulp van het Cito-leerlingvolgsysteem wordt door de leerkrachten in kaart gebracht welke kinderen extra hulp nodig hebben binnen en/of buiten de klas. Ook kunnen teamleden tijdens de maandelijkse groepsbesprekingen aangeven welke kinderen baat hebben bij remedial teaching (RT). Als remedial teaching wenselijk is, kan het niet altijd kosteloos gegeven worden door de school. Dikwijls maken we ouders er op attent dat hun kind remedial teaching nodig heeft, terwijl de school dat niet kan bekostigen.

Remedial teaching bestaat niet alleen voor kinderen die hulp nodig hebben bij de verwerking van leerstof en/of sociale problemen ervaren. Ook slimme kinderen kunnen om verschillende redenen doorverwezen worden naar een remedial teacher. Ouders kunnen na een gesprek met de leerkracht overwegen om externe hulp voor hun kind in te schakelen bij een remedial teacher.

De interne begeleider maakt het rooster voor kinderen die in aanmerking komen voor extra hulp van de remedial teacher in de school.

De remedial teacher maakt een analyse van de problemen en stelt daarna een hulpprogramma op. Dit programma wordt door de eigen leerkracht in de groep uitgevoerd en/of door de remedial teacher. In de loop der jaren heeft de school een uitgebreide hoeveelheid boeken, methoden en lesmateriaal speciaal voor dit doel bijeengebracht.

Als kinderen remedial teaching krijgen, worden de ouders daarvan door de leerkracht van het kind op de hoogte gesteld. Wanneer er meer kinderen voor remedial teaching in aanmerking komen dan er plaats is, gebruiken we een wachtlijst of adviseren ouders hulp te zoeken buiten school.

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

  • Er zijn vandaag geen jarigen.

Zomervakantie

De zomervakantie start op vrijdag 17 juli om 12 uur. De onderbouwkinderen zijn deze vrijdag al vrij.