Mobiel menu

Gemeente

Gebiedsteams

Wanneer ouders vragen of zorgen hebben over kinderen, dan kunnen ze terecht bij de leerkracht of interne begeleider van de school. Samen met de ouders wordt dan bekeken wat het kind nodig heeft. Het is daarbij mogelijk het gebiedsteam Hoevelaken in te schakelen. In de gebiedsteams werken professionals vanuit verschillende organisaties samen. Als ondersteuning nodig is, zorgen de medewerkers van het gebiedsteam dat de juiste hulp ingeschakeld wordt. De gemeente heeft hiervoor met verschillende zorgaanbieders contracten afgesloten. De gemeente is verantwoordelijk voor de vergoedingen van bepaalde onderzoeken als er sprake is van een leer- en/of gedragsstoornis, en voor de vergoeding van behandelingen.

Ouders kunnen na overleg met de interne begeleider van de school een aanvraag indienen bij het gebiedsteam. Vaak moet het dossier van het kind worden opgestuurd. In overleg wordt besloten wie de informatie over het kind verstuurt. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor een aanvraag bij het gebiedsteam.

Contact opnemen met het gebiedsteam Hoevelaken kan per e-mail via hoevelaken@gtnijkerk.nl of telefonisch via 14 033. Binnen twee werkdagen zal contact opgenomen worden met de ouder.

Nieuwsbrief Nijkerk gebiedsteam_ preventie activiteiten april 2021

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle opvoeders, kinderen, jongeren, gezinnen en professionals in de gemeente Nijkerk. Als het nodig is helpt Centrum voor Jeugd en Gezin bij het vinden van mensen of instanties die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen. U kunt gebruik maken van de inloopspreekuren. U kunt ook bellen met uw vraag of een afspraak maken. Op www.cjgnijkerk.nl vindt u alle informatie over opvoeden en opgroeien, ingedeeld per leeftijdsgroep.

Er worden ook voorlichting- en themabijeenkomsten gegeven. De diensten van het CJG zijn gratis.

Contactgegevens:
Centrum voor Jeugd en Gezin
Henri Nouwenstraat 18
3863 HV Nijkerk

Telefoonnummer 033-7210460

De jarigen van vandaag

Hemelvaartsdag

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn alle kinderen vrij.

Pinksteren

Maandag 6 juni zijn alle kinderen vrij. Dan is het Tweede Pinksterdag.

Oudergesprekken

Vanaf 23 mei starten de oudergesprekken weer!