Mobiel menu

Een dag op de Hoeve, het is onze zorg!

Maandagmorgen, de eerste kinderen druppelen de school binnen. Sommigen zijn nog niet uitgeslapen, anderen stappen lachend en huppelend de drempel over. Een enkel kind komt chagrijnig binnen. Baalt zij dat ze naar school toe moet, is er thuis ruzie geweest of is er iets anders aan de hand? De laatste kinderen komen aangesneld op hun fietsen. Ziet iemand mij of kan ik nog doorfietsen op het plein zodat ik op tijd kom…

Gewoon het begin van een dag op de Hoeve. Als de kinderen de stamgroep binnenkomen, is de werkdag van de leerkracht al lang begonnen. Spullen klaarleggen voor de instructie, dagplanning doornemen, onthouden welke kinderen extra uitleg krijgen, kopieën voor de rekenles maken, op het digitale bord een voorbeeld zetten, etc. De zorg voor de leerlingen ligt in de handen van de stamgroepleerkracht. Iedere dag geven zij instructie aan de kinderen en zorgen voor een extra uitleg. Als het nodig is, geven ze nog een uitleg, en nog één, en nog één…

Lesgeven is het continue aanleren van kennis en vaardigheden op diverse manieren. Herhalen is daarbij belangrijk omdat de meeste mensen nieuwe dingen zich nu eenmaal niet direct eigen maken. Het leren gebeurt op de Hoeve zoveel mogelijk in een pedagogische situatie. Bij rekenen gaat het er bijvoorbeeld niet alleen om dat kinderen een rekenprobleem kunnen oplossen, maar ook dat ze met elkaar leren samen werken, elkaar helpen, zelfstandig werken en strategieën leren toepassen.

Lees meer…