Mobiel menu

Waarom SchoolVensters?

Politici, journalisten, mensen op straat, iedereen heeft een mening over onderwijs. Er zijn oordelen en vooroordelen. Gevolg: vaak ongenuanceerde en onvolledige verhalen, waar scholen last van kunnen hebben. Met Vensters PO versterkt de PO-Raad de regierol van de sector in de beeldvorming van het onderwijs. Ook maakt het de scholen mogelijk te leren van elkaar.

Drie Vensters

Vensters PO werkt aan drie producten:

  1. Het SchoolVenster. Aan de hand van dit openbare venster kunnen scholen een gesprek aangaan met bijvoorbeeld ouders of de gemeente. Het SchoolVenster is te openen via www.scholenopdekaart.nl en via de rechtstreekse link: SchoolVenster van Onderwijsgemeenschap de Hoeve.
  2. Het ManagementVenster, bedoeld voor intern gebruik. Dit venster is afgeschermd met een wachtwoord en verschaft data en achtergrond informatie voor het sturen op onderwijskwaliteit. Het biedt ook mogelijkheden tot benchmarken met andere scholen of besturen.
  3. Het SchoolkeuzeVenster biedt ouders die een basisschool kiezen, de mogelijkheid om scholen met elkaar te vergelijken.

Tijdlijn

Het eerste deel van Vensters PO, met onderwerpen die gebaseerd zijn op gegevens van DUO en de Inspectie, gaat op 11 november 2013 online. Een tweede set onderwerpen wordt in mei 2014 openbaar. Medio 2015 zijn alle Vensters compleet. Vervolgens worden aan het eind van elk kalenderjaar de gegevens van een nieuw jaar toegevoegd. Scholen kunnen er dan tot februari achter de schermen mee werken. Daarna gaan de cijfers online.

Scholen beheren zelf

Scholen hebben een gebruikersaccount voor het beheren van hun SchoolVenster. Op Mijn.Venster.nl kan iedere school inloggen, haar gegevens inzien, aanvullen en van een toelichtende tekst voorzien.

En het speciaal onderwijs?

Gegevens over so en sbo zijn ook zichtbaar in Vensters PO. Scholen voor vso gaan gebruikmaken van Vensters VO.

Op de hoogte blijven?

Meer informatie is te vinden op www.vensterspo.nl

PO Vensters

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

  • Er zijn vandaag geen jarigen.

Zomervakantie

De zomervakantie start op vrijdag 17 juli om 12 uur. De onderbouwkinderen zijn deze vrijdag al vrij.