Mobiel menu

SchoolVenster de Hoeve

Onze school staat op de kaart!

Op http://www.scholenopdekaart.nl/ zijn de SchoolVensters van alle scholen voor primair onderwijs te vinden. Ook van de Hoeve. De volgende informatie is te zien: aantal leerlingen, algemene gegevens van de school, toezichtsarrangement Inspectie, score op waarderingskader Inspectie, voedingsgebied en marktaandeel, kenmerken personeel en schooladvies type vervolgonderwijs. Ook de eindresultaten staan erbij.

Ga naar het SchoolVenster Jenaplanbasisschool de Hoeve 

Wat is Vensters PO?

Vensters PO is een project dat informatie over scholen voor primair onderwijs verzamelt in één systeem. De data zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en voor een deel van de school zelf. Vensters PO geeft deze cijfers in heldere figuren, grafieken, tabellen en rapportages terug. Het project wordt uitgevoerd door Stichting Schoolinfo in opdracht van de PO-Raad.

Lees meer