Mobiel menu

Veiligheidsbeleid

Om de veiligheid van kinderen en werknemers op de Hoeve te waarborgen is er, volgens wettelijk voorschrift, een preventiemedewerker. De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor het uitzetten en bewaken van het totale veiligheidsbeleid en is aanspreekpunt voor leerlingen, teamleden, ouders en externe partijen. Het behoort tot zijn taak om risico’s te bewaken op gebieden als de fysieke veiligheid (pestbeleid, werken met gereedschappen, etc.), welzijn, agressie en geweld, werkplekken (inrichting van de lokalen en andere ruimten) en arbowetgeving.

Voor het protocol Samenspelen op de Hoeve kunt u terecht bij de directie.

Mocht u m.b.t. de veiligheid in de school vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zich tot Rutger Smeenk wenden.

DSC07783

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Zomervakantie

Donderdag 18 juli start onze zomervakantie. Dan zijn alle kinderen vrij tot maandag 2 september. Op 18 en 19 juli werken alle juffen en meesters nog wel. Dan gaan we namelijk verhuizen naar onze tijdelijke locatie. Best spannend allemaal!