Mobiel menu

Schoolplan

De Hoeve geeft graag op transparante wijze inzicht in de wijze waarop er gewerkt wordt in de school. Dat doen we met het strategisch meerjarenplan (schoolplan), het jaarplan, ondersteuningsplan, de schoolgids, de schoolkrant, PO-vensters en het jaarverslag.

Op deze website staan nog meer inhoudelijke documenten die dienen als informatiebron.

En wat vindt u van onze school?

Alle medewerkers van basisschool de Hoeve werken hard om kinderen optimaal kansen te geven zich te ontwikkelen. Maar hard werken wil nog niet zeggen dat we alles goed doen. Sterker nog: je kunt als school, als leerkracht, conciërge of directeur ook blinde vlekken ontwikkelen. En ook al horen we wel eens wat, positief of niet, dat geeft nog geen beeld van alle ouders. Daarom zijn we blij met de hoge respons van het tevredenheidsonderzoek waaraan ouders hebben meegedaan in november 2018.

Ook alle medewerkers van de Hoeve  en de leerlingen van de bovenbouw hebben vragenlijsten voorgelegd gekregen. De resultaten geven het team materiaal voor bezinning en het formuleren van het nieuwe schoolplan.

Ga naar de resultaten van de Tevredenheidsonderzoeken

En wat vindt u van onze school_1