Mobiel menu

Ondersteuningsplan 2015-2019

Ga direct naar het Ondersteuningsplan 2015-2019_sj 15-16

Op dit moment is er op het gebied van ondersteuning op scholen veel aan de hand. Passend onderwijs is van start gegaan in augustus 2014. In het nieuwe samenwerkingsverband zijn besturen van basisscholen op basis van postcodebeleid bij elkaar geplaatst. Zij moeten gezamenlijk een samenwerkingsverband voor alle kinderen in de regio realiseren. De gemeente heeft sinds januari 2015 een coördinerende rol gekregen op het gebied van zorg. Zij zoeken naar de wijze waarop zij dit op de beste manier vorm kunnen geven.

Door bovenstaande landelijke en regionale ontwikkelingen zijn veel organisaties nog aan het onderzoeken op welke manier zij het beste kunnen samenwerken en hoe zaken het beste geregeld kunnen worden.

Op de Hoeve merken de kinderen niet veel van deze veranderingen. Samen met de kinderen werken wij iedere dag aan hun ontwikkeling en aan die van onszelf. We laten ons hierbij niet leiden door veranderende regels of financiële motieven. Uitgangspunt is, iedere dag opnieuw, samen zoeken naar de weg die het beste is voor het kind. Daarbij worden alle partijen zoveel mogelijk betrokken: het kind, de ouders, de leerkracht en alle andere mensen die op de Hoeve werken. Wanneer we er met zijn allen niet uitkomen, zoeken we hulp bij andere specialisten om samen met hen te zoeken naar de beste weg.

Wanneer je samen op weg gaat, is het essentieel een gezamenlijk doel te hebben. Daarnaast verlangt het een basis van begrip, respect en vertrouwen. Door intensieve samenwerking tussen kinderen, ouders en leerkrachten ontstaat er een omgeving waarin het kind zich erkend, gewaardeerd en begrepen voelt. In zo’n omgeving kan een kind zich op allerlei gebieden zo goed mogelijk ontwikkelen.

Het is mooi om te zien welke verschillende mogelijkheden en talenten kinderen hebben, en hoe zij die door de jaren heen verder ontplooien. Het is prachtig om samen na te denken over de manier waarop kinderen uitgedaagd kunnen worden om de volgende stap in hun ontwikkeling te maken.

Daar samen aan werken, iedere dag, voor ieder kind, het beste uit hen en onszelf halen, dat is onze missie!

Namens intern begeleiders van het Hoeveteam

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

  • Er zijn vandaag geen jarigen.

Zomervakantie

De zomervakantie start op vrijdag 17 juli om 12 uur. De onderbouwkinderen zijn deze vrijdag al vrij.