Mobiel menu

Ondersteuningsplan 2019-2023

Ga direct naar het Ondersteuningsplan 2019-2023 def

Elke vier jaar stelt Kindcentrum de Hoeve een nieuw strategisch meerjarenplan op. Dit ondersteuningsplan is daar een onderdeel van. De afspraken die zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband Zeeluwe, zijn meegenomen in dit plan.

Om kinderen voor te bereiden op de wereld van vandaag en die van de toekomst, is het nodig om de buitenwereld naar binnen te halen of op ontdekking te gaan in die wereld. Dat doen wij o.a. door het aanbieden van wereldoriëntatie in projectvorm. Daarnaast gebruiken wij voor ons Jenaplanonderwijs, moderne methoden en bronnenboeken, waardoor we in staat zijn een rijke leeromgeving te bieden. De leeromgeving en de schoolcultuur bepalen voor een groot deel de continue verbetering in de afstemming in de groep en aan het individuele kind.

We werken doelgericht op alle niveaus in de organisatie onder andere met behulp van Kanban. Dit is een instrument om gedeelde beleving en draagvlak in een team te realiseren waardoor veranderonderwerpen verantwoord worden door alle medewerkers.

We hopen met dit ondersteuningsplan inzicht te geven in onze handelingswijze, ambitie en organisatiestructuur.