Mobiel menu

Partners in Onderwijs (PIO)

Voor het vinden van invalkrachten op de korte en de lange termijn heeft de Hoeve een contract afgesloten met de PIO-invalpool, Partners in Onderwijs. De invalpool bestaat uit 27 schoolbesturen uit het Primair Onderwijs met 195 scholen in de provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Holland (’t Gooi) en Zuid-Holland (Alblasserwaard en Vijfheerenlanden). Zij zorgen gezamenlijk voor het in stand houden van de invalpool. Leerkrachten kunnen zich aanmelden bij de invalpool en worden dan opgeroepen voor kortdurende of langdurende vervangingen.

Ook vierdejaars Pabo-studenten, de zogenaamde LIO-stagiaires, kunnen invallen bij ziekte van een vaste leerkracht.

Als de remedial teacher of interne begeleidster wegens ziekte van een collega een groep moet overnemen, komt de hulp aan individuele kinderen op de betreffende dag(en) te vervallen.

Zie hiervoor het vervangingsbeleid.

Invalpool en PIO

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Zomervakantie

Donderdag 18 juli start onze zomervakantie. Dan zijn alle kinderen vrij tot maandag 2 september. Op 18 en 19 juli werken alle juffen en meesters nog wel. Dan gaan we namelijk verhuizen naar onze tijdelijke locatie. Best spannend allemaal!