Mobiel menu

Ouderbijdrage

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen de ouders een brief van de ouderraad waarin gevraagd wordt de ouderbijdrage te voldoen.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is € 30,- per kind.  Dit is de enige financiële bijdrage die gevraagd wordt aan ouders gedurende het schooljaar.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die onder verantwoordelijkheid van de ouderraad besteed wordt. Als ouders de vrijwillige bijdrage niet willen betalen, zal de school niet meer in staat zijn diverse activiteiten (bijvoorbeeld het openingsfeest, de schooleinddag, de grabbelton en Sinterklaas) op gepaste wijze te vieren.

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Sinterklaas 5 december

Op 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Blijft u ook even kijken om 8.45 uur als Sint met zijn pieten aankomt bij het onderbouwhek ?

Oudergesprekken

26 november - groep 2 - 4 - 6

10 december - groep 1 - 3 - 8 (Vlinders in november)