Mobiel menu

Ouderbijdrage

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen de ouders een brief van de ouderraad waarin gevraagd wordt de ouderbijdrage te voldoen.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is € 30,- per kind.  Dit is de enige financiële bijdrage die gevraagd wordt aan ouders gedurende het schooljaar.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die onder verantwoordelijkheid van de ouderraad besteed wordt. Als ouders de vrijwillige bijdrage niet willen betalen, zal de school niet meer in staat zijn diverse activiteiten (bijvoorbeeld het openingsfeest, de schooleinddag, de grabbelton en Sinterklaas) op gepaste wijze te vieren.

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Zomervakantie

Donderdag 18 juli start onze zomervakantie. Dan zijn alle kinderen vrij tot maandag 2 september. Op 18 en 19 juli werken alle juffen en meesters nog wel. Dan gaan we namelijk verhuizen naar onze tijdelijke locatie. Best spannend allemaal!