Mobiel menu

EHBO voor kinderen

Op verzoek van ouders en verzorgers organiseert de Oudervereniging een cursus EHBO voor kinderen. Graag willen wij u hiervoor uitnodigen!

De cursus bestaat uit 3 avonden en wordt gegeven door EHBO Hoevelaken. Er zal gewerkt worden vanuit het lesboek “eerste hulp aan kinderen” van het Oranje Kruis. Het programma ziet er als volgt uit:

Avond 1

 • Eerste hulp verlenen bij kinderen, preventie en veiligheid
 • Basiskennis voor het geven van eerste hulp
 • Bewustzijn, ademhaling, flauwte
 • Vaardigheden: stabiele zijligging
 • Verslikking/verstikking

Avond 2

 • Eerste hulp bij aandoeningen aan de ademhaling en bewustzijn en circulatie
 • Stappenplan EHBO
 • Epilepsie
 • Suikerziekte
 • Shock
 • Vaardigheden: reanimeren bij baby’s en kinderen

Avond 3

 • Eerste hulp bij algemene ongelukken
 • Vaardigheden: allerlei verbanden aanleggen
 • Eerste hulp bij elektriciteitsongevallen
 • Koude en onderkoeling/warmte
 • Bloedneus
 • Voorwerpen in oor/oog
 • Splinter etc.
 • Afsluitend wordt een examen afgenomen. Na het behalen hiervan zullen de kandidaten een diploma ontvangen.

De cursus wordt gegeven op de volgende 3 data:

 • Maandag 18 maart 2019, aanvang 19.00 uur locatie de Hoeve
 • Maandag 25 maart 2019, aanvang 19.00 uur locatie de Hoeve
 • Maandag 1 april 2019, aanvang 19.00 uur locatie de Hoeve

De kosten bedragen 80 euro per persoon. Bij sommige zorgverzekeraars kan een tegemoetkoming worden gevraagd.

De cursus gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar ouderraad@dehoeveschool.nl.

Het cursusbedrag à 80,00 euro graag vóór 07-03-2019 overmaken naar rekeningnummer NL 90 INGB 00024 656 92 t.n.v. Oudervereniging van Oecumenische basisschool de Hoeve te Hoevelaken. Graag onder vermelding van het kenmerk EHBO cursus.

EHBO voor kinderen

De jarigen van vandaag