Mobiel menu

Van de ouderraad

Uitnodiging

De ouderraad nodigt alle ouders en verzorgers van de leerlingen van De Hoeve uit voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering op 27 september 2022 om 20.00 uur op school.

Graag willen wij van gedachten wisselen over het afgelopen jaar en vooral over de toekomst!

De koffie en thee staan voor u klaar!

Algemeen

De ouderraad is het door de leden gekozen bestuur van de oudervereniging van oecumenische Jenaplanbasisschool de Hoeve, waarvan alle ouders geacht worden lid te zijn. Naast het onderhouden van contacten met het team en het bestuur van de school coördineert de ouderraad een aantal werkgroepen waarbij ouders betrokken kunnen zijn, bijvoorbeeld de avondvierdaagse en feestcommissie.

Leden van de ouderraad:

  • Mignon Geerdink (voorzitter)
  • Wendelien Ruitenberg (secretaris)
  • Martijn Borsje (penningmeester)
  • Marijke Brinkhuis (feestcommissie)
  • Marlijn Baarveld (algemeen lid)

De ouderraad vergadert ten minste zes maal per jaar. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar.
Verslagen van het schooljaar 2022-2023 zullen hier gepubliceerd worden.

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het secretariaat van de ouderraad: ouderraad@dehoeveschool.nl.

Algemene ledenvergadering (ALV)

Op dinsdag 27 september  zal de ouderraad (OR) tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering het jaarverslag van het schooljaar 2021-2022 presenteren.

Jaarverslag Ouderraad 2021-2022