Mobiel menu

Van de ouderraad

De ouderraad is het door de leden gekozen bestuur van de oudervereniging van oecumenische Jenaplanbasisschool de Hoeve, waarvan alle ouders geacht worden lid te zijn. Naast het onderhouden van contacten met het team en het bestuur van de school coördineert de ouderraad een aantal werkgroepen waarbij ouders betrokken kunnen zijn, bijvoorbeeld de avondvierdaagse en feestcommissie.

Leden van de ouderraad:

  • Lynn van den Bosch (voorzitter)
  • Wendelien Ruitenberg (secretaris)
  • Martijn Borsje (penningmeester)
  • Marijke Brinkhuis (feestcommissie)
  • Mignon Geerdink (algemeen lid)

De ouderraad vergadert ten minste zes maal per jaar. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar.

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het secretariaat van de ouderraad: ouderraad@dehoeveschool.nl.

Algemene ledenvergadering (ALV)

Op dinsdag 28 september om 20.00 uur zullen de ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR) tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering het jaarverslag van het schooljaar 2020-2021 presenteren.

Link naar het jaarverslag 2020-2021 volgt!

De vergadering wordt in de theaterzaal in het gebouw van De Hoeve gehouden. We hanteren de richtlijnen van het RIVM.

Nieuwsbrief

Van de ouderraad – juni 2020
4 juni 2020

Jaarverslag

Jaarverslag OR en MR 2019-2020