Mobiel menu

Van de ouderraad

 

Lees hier de nieuwsbrief van 4 juni 2020!

Van de ouderraad – juni 2020

De ouderraad is het door de leden gekozen bestuur van de oudervereniging van oecumenische Jenaplanbasisschool de Hoeve, waarvan alle ouders geacht worden lid te zijn. Naast het onderhouden van contacten met het team en het bestuur van de school coördineert de ouderraad een aantal werkgroepen waarbij ouders betrokken kunnen zijn, bijvoorbeeld de avondvierdaagse en feestcommissie.

Leden van de ouderraad:

  • Lynn van den Bosch (voorzitter)
  • Wendelien Ruitenberg (secretaris)
  • Jeroen van der Woerd (penningmeester)
  • Anneke Waslander (feestcommissie)
  • Roos Brans (feestcommissie)
  • Martijn Borsje (algemeen lid)
  • Danielle Matthes (algemeen lid)

De ouderraad vergadert ten minste zes maal per jaar. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar.

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het secretariaat van de ouderraad: ouderraad@dehoeveschool.nl.

Nieuwsbrief

Van de ouderraad – juni 2020
4 juni 2020

Jaarverslag

Jaarverslag OR en MR 2018-2019

Notulen