Mobiel menu

Van de ouderraad

Uitnodiging ALV op 28 september

De Ouderraad nodigt alle ouders en verzorgers van de leerlingen van ‘De Hoeve’ uit voor de jaarlijkse

Algemene Ledenvergadering op

dinsdag 28 september 2021 om 18.30 uur.

Deelname is digitaal en op inschrijving vanwege Covid-19 via :

ouderraad@dehoeveschool.nl

20210928 Agenda ALV Ouderraad

Graag willen wij met ouders van gedachten wisselen over het afgelopen jaar en vooral over de toekomst!

20210916 Jaarverslag Ouderraad 2020-2021

Algemeen

De ouderraad is het door de leden gekozen bestuur van de oudervereniging van oecumenische Jenaplanbasisschool de Hoeve, waarvan alle ouders geacht worden lid te zijn. Naast het onderhouden van contacten met het team en het bestuur van de school coördineert de ouderraad een aantal werkgroepen waarbij ouders betrokken kunnen zijn, bijvoorbeeld de avondvierdaagse en feestcommissie.

Leden van de ouderraad:

  • Lynn van den Bosch (voorzitter)
  • Wendelien Ruitenberg (secretaris)
  • Martijn Borsje (penningmeester)
  • Marijke Brinkhuis (feestcommissie)
  • Mignon Geerdink (algemeen lid)

De ouderraad vergadert ten minste zes maal per jaar. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar.

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het secretariaat van de ouderraad: ouderraad@dehoeveschool.nl.

Algemene ledenvergadering (ALV)

Op dinsdag 28 september om 18.30 uur zal de ouderraad (OR) tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering het jaarverslag van het schooljaar 2020-2021 presenteren.

20210916 Jaarverslag Ouderraad 2020-2021

De vergadering wordt digitaal gehouden.

20210928 Agenda ALV Ouderraad