Mobiel menu

Van de ouderraad

De ouderraad is het door de leden gekozen bestuur van de oudervereniging van oecumenische Jenaplanbasisschool de Hoeve, waarvan alle ouders geacht worden lid te zijn. Naast het onderhouden van contacten met het team en het bestuur van de school coördineert de ouderraad een aantal werkgroepen waarbij ouders betrokken kunnen zijn, bijvoorbeeld de avondvierdaagse en feestcommissie.

Leden van de ouderraad:

  • Anneke Waslander (voorzitter)
  • Wendelien Ruitenberg (secretaris)
  • Jeroen van der Woerd (penningmeester)
  • Anneke Waslander (feestcommissie)
  • Roos Brans (feestcommissie)
  • Martijn Borsje (algemeen lid)
  • Danielle Matthes (algemeen lid)

De ouderraad vergadert ten minste zes maal per jaar. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar.

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het secretariaat van de ouderraad: ouderraad@dehoeveschool.nl.

Nieuwsbrief

Van de ouderraad – mei 2019
23 mei 2019

Algemene ledenvergadering OR & MR – 25 september 2018

Jaarverslag OR & MR 2017-2018 def
MR Jaarverslag_2017-2018

Uitnodiging ALV OR-MR Hoeve 25 september 2018

Agenda ALV OR-MR sept 2018

Notulen