Mobiel menu

Oecumene: respect voor elkaar

Tijdens het schoolproject rondom de Kinderboekenweek hebben de kinderen in onder-, midden- en bovenbouw een eigen boek gemaakt. In het Jenaplan-onderwijs komen de projectonderwerpen voort uit acht verschillende gebieden. Communicatie stond op het programma en het tijdstip viel samen met de Kinderboekenweek. Vandaar dat er gekozen is voor het thema van de Kinderboekenweek en voor het maken van een eigen boek.

Een boek lenen bij de bibliotheek of kopen in een boekenwinkel doen we allemaal. Maar voordat een boek daar terecht komt, welke stappen gaan daaraan vooraf? Waarom maakt iemand een boek en wat kunnen wij hiermee? Welke boeken lees jij het liefst en waarom? De volgende stap was het maken van een verhaal, in tekst of beeld. Wat wil jij iemand vertellen of laten zien en hoe gaat die ander hiermee om? Hiermee komen we op het terrein van communiceren en de manier waarop de mens contact onderhoudt met zijn buitenwereld.

Hoe je communiceert is van vele factoren afhankelijk en ieder mens zal dit op eigen wijze doen. Dit aspect is tijdens het project uitgebreid aan de orde gekomen. Belangrijk hierbij is je durven uiten in welke vorm dan ook en gehoord worden. Respect voor elkaar ligt hieraan ten grondslag.

Oecumene_respect voor elkaar

Bij de voorbereiding van een project bekijkt het onderbouwteam hoe we aansluiting kunnen vinden op het gebied van oecumene en/of filosofie. Bij ieder onderwerp zijn wel inspirerende prentenboeken te vinden die kinderen prikkelen tot nadenken. Wij kozen voor de Fabel van De La Fontaine, waarin haas zichzelf overschat. Hij denkt de hardloopwedstrijd wel even te winnen, maar onderschat hierbij de kwaliteiten van schildpad. Daarnaast kregen groepjes van zes kinderen de opdracht om één verhaal te bedenken, waarbij ieder kind een blad mocht uitbeelden. Hierbij zo communiceren dat ieder groepslid tot zijn recht komt, dat vraagt wel wat van kleuters.

Naast deze geplande activiteiten ontstonden ook spontaan mooie momenten. Dat laat het volgende voorbeeld zien. Iedere kleuter mocht zijn/haar lievelingsboek meenemen en presenteren in de kring. Ze zaten hierbij op de stoel van de juf. Eerst werd de omslag getoond. Waar zou dit boek over kunnen gaan? Hierna vertelde het kind iets over de inhoud en het verloop van het verhaal. Een boek met dinosaurussen maakt natuurlijk bij voorbaat al indruk. Maar hoe mooi is het om te zien dat de, door het vele lezen verfomfaaide, boekjes van Pieter Konijn, Dribbel en Thomas het treintje, evenveel aandacht kregen.

De kinderen voelden aan dat het leuk maar ook best spannend is om dat plekje op de stoel van de juf in te nemen, met alle ogen op jou gericht. Mochten wij dan wel eens denken: ‘Tjonge jonge, wat kunnen ze een drukte maken’, echt luisteren met gevoel en respect voor elkaar, kunnen ze ook!

Monique Hulshof
December 2013

 

 

Oecumene: respect voor elkaar

De jarigen van vandaag