Mobiel menu

Over Oecumene

De term ‘oecumene’, in engere zin, staat voor het streven naar eenheid binnen de christelijke kerken. In ruimere zin betekent oecumene ‘de bewoonde wereld’.

Bewoonde wereld betekent voor ons voor alle mensen. De Hoeve conformeert zich niet aan een of meer kerkgenootschappen. Dit houdt in dat er op de Hoeve geen herkenbare uitingen zijn behorend bij een kerkgenootschap, zoals een lied van de week, een dagsluiting, beginnen en eindigen met gebed, of het zingen van psalmen. Wel zijn we dagelijks bezig met oecumene. Oecumene op de Hoeve bestaat uit drie pijlers.

Lees hier verder over deze drie pijlers en op welke manier oecumene op de Hoeve vorm krijgt.

Gesprekken in de kring zijn onlosmakelijk verbonden met oecumene. Om een mening te vormen, om van elkaar te leren, om goed naar jezelf en de ander te kunnen kijken, moet je in gesprek gaan met elkaar. Daarnaast wordt er ook in de projecten aandacht besteed aan oecumene. In onze projecten gaan we uit van herkenbare leefsituaties. Van daaruit stellen we vragen en confronteren we kinderen met wat wijze mensen daarover te vertellen hebben. Op deze manier krijgt oecumene vorm op de Hoeve.

Zo leren kinderen op de Hoeve over zichzelf, over de wereld en de mensen om hen heen. Over de manier waarop mensen leven, geloven, werken en denken.