Mobiel menu

MR

Vacature MR

Uitnodiging kandidaten MR verkiezingen – 31-01-2019

Algemeen

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.

Binnen de Hoeve vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad (MR) de ouders en het personeel richting het bestuur/schooldirectie. De MR heeft daarbij instemmings- en adviesrecht bij meerdere zaken met als doel om onderlinge samenwerking te bevorderen en te zorgen dat ouders en personeel worden betrokken in de formele besluitvorming binnen de school.

De MR bestaat reglementair uit 4 leden. Twee leden vertegenwoordigen het personeel en twee andere de ouders.

Oudergeleding: Marcel Hagmanns (voorzitter) en vacature
Personeelsgeleding: Petra Ruiter en Mirjam Bresjer

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het secretariaat van de MR: mr@dehoeveschool.nl

ALV

Jaarverslag OR & MR 2017-2018 def
MR Jaarverslag_2017-2018

Uitnodiging ALV OR-MR Hoeve 25 september 2018

Agenda ALV OR-MR sept 2018

Verantwoording en notulen

Van de ouderraad – jaarverslag OR & MR 2016-2017

Jaarplan MR 2014-2015

Reglement

MR statuut per 1 februari 2014

MR Reglement De Hoeve april 2015