Mobiel menu

MR

Algemeen

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.

Nieuws vanuit de MR

Binnen de Hoeve vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad (MR) de ouders en het personeel richting het bestuur/schooldirectie. De MR heeft daarbij instemmings- en adviesrecht bij meerdere zaken met als doel om onderlinge samenwerking te bevorderen en te zorgen dat ouders en personeel worden betrokken in de formele besluitvorming binnen de school.

De MR bestaat reglementair uit 4 leden. Twee leden vertegenwoordigen het personeel en twee andere de ouders.

Oudergeleding: Nick van Eijkelenburg en Anne Looije
Personeelsgeleding: Marijke Wiersma en Yannick Kuipers (voorzitter)

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het secretariaat van de MR: mr@dehoeveschool.nl

Vacature

De zittingsduur voor een lid bedraagt 2 jaar, met een mogelijke verlenging van 2 jaar. Nick van Eijkelenburg heeft aangegeven met ingang van het nieuwe schooljaar te gaan stoppen. Zijn zittingsduur zit erop.

Vanwege dit vertrek dient er overeenkomstig het Reglement medezeggenschapsraad uit de oudergeleding een nieuwe kandidaat toe te treden tot de medezeggenschapsraad.

Wilt u als ouder een belangrijke bijdrage leveren (strategisch/tactisch niveau) aan de school van uw kind(eren). Dan is hier de gelegenheid om u verkiesbaar te stellen.

U kunt dit kenbaar maken vóór 25 mei 2022 per mail via mr@dehoeveschool.nl  Wij zien uw reactie graag tegemoet!

Verantwoording en notulen

Het jaarverslag van de MR wordt opgenomen en verantwoord in het Jaarverslag van de Hoeve.

20220131 MR Jaarverslag_2021

 

Reglement

MR statuut per 1 februari 2014

MR Reglement De Hoeve april 2015