Mobiel menu

MR

Vacature

Marcel Hagmanns heeft aangegeven aan het einde van het schooljaar 2019-2020 te stoppen met zijn rol als voorzitter binnen de MR. Hij zit vanaf schooljaar 2015-2016 in de MR. Vanwege dit vertrek dient er overeenkomstig het Reglement medezeggenschapsraad uit de oudergeleding een nieuwe kandidaat toe te treden tot de medezeggenschapsraad.

Wil je als ouder een belangrijke bijdrage leveren (strategisch/tactisch niveau) aan de school van je kind(eren). Dan is hier de gelegenheid om je verkiesbaar te stellen.

Je kunt dit kenbaar maken vóór 30 april 2020 per mail aan mr@dehoeveschool.nl.

De leden van de MR zien reacties graag tegemoet!

Lees hier de brief: Uitnodiging kandidaten MR verkiezingen – 16 april 2020

Algemeen

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.

Binnen de Hoeve vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad (MR) de ouders en het personeel richting het bestuur/schooldirectie. De MR heeft daarbij instemmings- en adviesrecht bij meerdere zaken met als doel om onderlinge samenwerking te bevorderen en te zorgen dat ouders en personeel worden betrokken in de formele besluitvorming binnen de school.

De MR bestaat reglementair uit 4 leden. Twee leden vertegenwoordigen het personeel en twee andere de ouders.

Oudergeleding: Marcel Hagmanns (voorzitter) en Nick van Eijkelenburg
Personeelsgeleding: Petra Ruiter en Wendy Steinfort Schaap

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het secretariaat van de MR: mr@dehoeveschool.nl

Verantwoording en notulen

MR Jaarverslag_2018-2019

Jaarverslag OR en MR 2018-2019

Jaarplan MR 2014-2015

Reglement

MR statuut per 1 februari 2014

MR Reglement De Hoeve april 2015