Mobiel menu

MR

Algemeen

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.

Binnen de Hoeve vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad (MR) de ouders en het personeel richting het bestuur/schooldirectie. De MR heeft daarbij instemmings- en adviesrecht bij meerdere zaken met als doel om onderlinge samenwerking te bevorderen en te zorgen dat ouders en personeel worden betrokken in de formele besluitvorming binnen de school.

De MR bestaat reglementair uit 4 leden. Twee leden vertegenwoordigen het personeel en twee andere de ouders.

Oudergeleding: Marcel Hagmanns (voorzitter) en Nick van Eijkelenburg
Personeelsgeleding: Petra Ruiter en Wendy Steinfort Schaap

Per 1 augustus 2020 zal Anne Looije de plaats van Marcel Hagmanns overnemen. Wendy Steinfort Schaap neemt de voorzittersrol over.

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het secretariaat van de MR: mr@dehoeveschool.nl

Verantwoording en notulen

MR Jaarverslag_2018-2019

Jaarverslag OR en MR 2018-2019

Jaarplan MR 2014-2015

Reglement

MR statuut per 1 februari 2014

MR Reglement De Hoeve april 2015