Mobiel menu

Het Jenaplanconcept

Alle activiteiten op een Jenaplanschool vallen onder de vier basisactiviteiten. Deze kunt u vergelijken met de activiteiten die alle mensen in hun dagelijks leven verrichten: gesprek, werk, spel en viering.

Gesprek (communicatie)

Het kringgesprek is van oudsher een typische Jenaplanactiviteit. De kern van deze activiteit is dat kinderen leren zich te uiten, leren om naar anderen te luisteren, leren om hun mening te vormen en evt. bij te stellen en leren om zichzelf te presenteren. Er zijn diverse vormen van het kringgesprek.

Werk

Tijdens instructies of cursussen krijgen kinderen uitleg of leren vaardigheden die zij nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren. Dit varieert van rekenen, taal, lezen, schrijven tot engels, topografie etc. Het Jenaplanonderwijs stelt wereldoriëntatie centraal. Alle vaardigheden die kinderen leren (lezen, spellen, rekenen etc.) passen zij toe om de wereld te verkennen en hun plek daarin te vinden. Het Jenaplanonderwijs probeert de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, techniek) zo veel mogelijk te int

egreren in brede projecten. Binnen de activiteit ‘werk’ leren kinderen ook plannen, samen maar ook alleen te werken. Het Jenaplanonderwijs ziet het als haar taak om kinderen op zo goed mogelijk niveau (passend bij de mogelijkheden van een kind) zich te laten ontwikkelen op het gebied van rekenen, lezen en schrijven maar stelt veel bredere doelen dan alleen deze puur cognitieve (kennis) doelen.

Spel

Naast de cognitieve ontwikkeling vinden wij het van groot belang dat kinderen zich ontwikkelen op sportief en creatief gebied. Er is dan ook veel aandacht voor muziek, dans, drama, beeldende vorming en sport. Ook is vrij spel een belangrijk onderdeel waarbij kinderen tevens veel sociale vaardigheden leren.

Viering

Wij zien de school als een leef- en werkgemeenschap waarin kinderen, ouders en groepsleiders een band met elkaar hebben. Een viering is een moment waarop je het samenzijn benadrukt. Vieringen kunnen plaatsvinden in de stamgroep, met andere stamgroepen of met de hele school. Bekend zijn wellicht de weekopeningen en weeksluitingen (midweekviering) zoals veel Jenaplanscholen die houden. Ook een verjaardag, een traditioneel feest of een heel droevige gebeurtenis kan aanleiding zijn voor een viering.

Uit: Jenaplan schoolfolder

Op de website http://www.jenaplan.nl/ vindt u basisinformatie over het Jenaplan, maar ook een overzicht van Jenaplanscholen, de inhoudsopgave van alle afleveringen van het tijdschrift Mensen-kinderen, een overzicht van verkrijgbare publicaties en nog veel meer. Verschillende doelgroepen – ouders, leraren, studenten, kinderen – kunnen speciaal voor hen beschikbare informatie vinden.

De jarigen van vandaag