Mobiel menu

Jenaplan op de Hoeve

De Hoeve is een Jenaplanschool. Dat ziet men onder andere aan de indeling van de groepen, de benadering van kinderen en de werkwijze in de klas. Dit alles is georganiseerd op grond van bepaalde ideeën, die zijn vervat in 20 basisprincipes en 12 kernkwaliteiten waar een Jenaplanschool zich door laat inspireren. U treft de basisprincipes aan op de binnenzijde van de omslag van de schoolgids, in het schoolplan en van elke schoolkrant. De uitwerking van de kernkwaliteiten staat in het schoolplan 2011-2015 ‘Natuurlijk verbonden’, in hoofdstuk 4 over het kwaliteitsbeleid.

Onderbouwkinderen aan het werk.

Bij de aanmelding van uw kind wordt een folder over het Jenaplanonderwijs uitgereikt. Als u de folder nog niet hebt, kunt u van de directie een exemplaar krijgen of klik hier:

Jenaplan schoolfolder

 

Bekijk hier de film Wat is Jenaplan? Of kijk op de website jenaplan.nl.