Mobiel menu

Over kwaliteit

Kwaliteit is op de Hoeve het creëren van een leef- en werkgemeenschap waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige personen.

De leerkrachten op onze school zijn professionals die weten welke onderwijspraktijk zij willen en waarom zij dit zo willen en daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen. De leerkrachten hebben kennis van onderwijsprocessen en van de resultaten. Deze kennis wordt door het team en de kinderen verzameld. Dit betekent een permanent proces van kennisproductie op het het niveau van de groep en de school met als resultaat dat de kinderen, hun leerkrachten, de directie en ouders altijd weten hoe ze er voorstaan. Wij verantwoorden onze onderwijspraktijk naar ouders, overheid en andere betrokkenen middels deze schoolgids, het schoolplan 2011-2015 ‘Natuurlijk verbonden’, het jaarverslag en de resultaten.

Tevens vinden wij het van belang of wij het Jenaplanconcept voldoende uitdragen. Dat valt te beoordelen aan de hand van de zes kwaliteitscriteria en kernkwaliteiten zoals die zijn geformuleerd in hoofdstuk 4 van het Schoolplan de Hoeve 2011-2015 ‘Natuurlijk verbonden’.

 

Kwaliteit

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

  • Er zijn vandaag geen jarigen.

Zomervakantie

Vanaf vrijdag 16 juli zijn alle kinderen om 12 uur vrij. Dan begint de zomervakantie. Heb je er al zin in?