Mobiel menu

Inspectierapport

De Inspectie van het Onderwijs heeft het basisarrangement vastgesteld voor de Hoeve. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Het basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse en, eventueel, een onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag, themaonderzoeken of een vierjaarlijks bezoek. Definitieve arrangementen zijn openbaar en worden opgenomen in de Toezichtkaart op de website van de inspectie.

Inspectiebezoek op 27 oktober 2011

Als u op Rapport_Vierjaarlijks_onderzoek klikt, vindt u de inhoud van het inspectierapport naar aanleiding van het vierjaarlijkse bezoek van 27 oktober 2011.

Bron: http://toezichtkaart.owinsp.nl/schoolwijzer.

Over de Inspectie van Onderwijs

Voor informatie over de Onderwijsinspectie kunt u terecht op www.onderwijsinspectie.nl.
Voor vragen over onderwijs kunt u bellen 088-6696060.
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld verwijzen wij u naar het meldpunt Vertrouwensarts 0900-1113111 (lokaal tarief).