Mobiel menu

Inspectierapport

De Inspectie van het Onderwijs heeft het basisarrangement vastgesteld voor de Hoeve. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Het basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse en, eventueel, een onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag, themaonderzoeken of een vierjaarlijks bezoek. Definitieve arrangementen zijn openbaar en worden opgenomen in de Toezichtkaart op de website van de inspectie.

Inspectiebezoek op 21 mei 2019

Op dinsdag 21 mei is de Inspectie bij ons op bezoek geweest in het kader van het vierjaarlijkse bezoek. Wij kijken terug op een positieve dag en verwachten over een aantal weken het verslag met tips en verbeterpunten van ons onderwijs te mogen ontvangen.

Inspectiebezoek op 27 oktober 2011

Als u op Rapport_Vierjaarlijks_onderzoek klikt, vindt u de inhoud van het inspectierapport naar aanleiding van het vierjaarlijkse bezoek van 27 oktober 2011.

Vergelijk scholen

Over de Inspectie van Onderwijs

Voor informatie over de Onderwijsinspectie kunt u terecht op www.onderwijsinspectie.nl.
Voor vragen over onderwijs kunt u bellen 088-6696060.
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld verwijzen wij u naar het meldpunt Vertrouwensarts 0900-1113111 (lokaal tarief).