Mobiel menu

Schooltijden

Het kindcentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 18.30 uur, op woensdag van 8.00 – 17.00 uur.

Onderwijs

Maandag 8.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur
Dinsdag 8.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur

Woensdag 8.30 – 12.15 uur

Donderdag 8.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur

De onderbouwkinderen zijn op vrijdag vrij.

Ochtendpauze

De pauze voor de bovenbouw is elke ochtend van 9.40 tot 9.55 uur.

De pauze voor de middenbouw is elke ochtend van 10.40 tot 10.55 uur.

Vóór of na de ochtendpauze worden alle kinderen in de gelegenheid gesteld een gezonde versnapering te eten. Het is van belang uw kind iets mee te geven dat gezond is zoals een boterham, fruit en drinken. Wij verzoeken u geen snoep, koek met chocolade of koolzuurhoudende drankjes mee te geven.

Lunchpauze

De lunchpauze is van 12.00 -13.30 uur.

Kinderen gaan naar huis of maken gebruik van de  tussenschoolse opvang (TSO) op De Hoeve verzorgd door een vast team van overblijfmedewerkers van Kinderopvang Jabadabadoe.

BSO

De buitenschoolse opvang (BSO) is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 15.30 – 18.30 uur. Tijdens vakanties is de BSO op deze dagen de hele dag geopend.

Feestdagen

Een aantal dagen in het jaar hanteren we een continurooster. Op de vrijdag van het openingsfeest sluiten we het feest af om 13.00 uur. Op Koningsdag en op de schooleinddag zwaaien we de kinderen om 14.00 uur uit. De TSO vervalt op deze dagen en de BSO start eerder.

Vakantieregeling

Bij het opstellen van het vakantierooster houden we rekening met het aantal uren dat voorgeschreven is door het Ministerie van Onderwijs en vastgelegd is in de Leerplichtwet.

De Hoeve sluit zich aan bij de vakanties voor alle basisscholen in de gemeente Nijkerk. In de nieuwsbrief van april worden de data voor het nieuwe schooljaar onder voorbehoud bekend gemaakt.

In de Jaarkalender 2020-2021 vindt u een overzicht van alle vrije dagen voor het schooljaar 2020-2021.

 

IMG_6868

Openingstijden

De jarigen van vandaag

Hemelvaartsdag

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn alle kinderen vrij.

Pinksteren

Maandag 6 juni zijn alle kinderen vrij. Dan is het Tweede Pinksterdag.

Oudergesprekken

Vanaf 23 mei starten de oudergesprekken weer!