Mobiel menu

Van het bestuur

De dagelijkse leiding van de één-pitter Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve ligt bij de directeur bestuurder. Deze functie wordt sinds 1 april 2021 op interim basis vervuld door Philippe de Kort.

Het bestuur is belast met het besturen van het kindcentrum onder toezicht van de Raad van Toezicht (RvT).

Verantwoording van het beleid vindt onder andere plaats middels het