Mobiel menu

Van het bestuur

De dagelijkse leiding van de één-pitter Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve ligt bij de directeur bestuurder. Deze functie wordt sinds 1 augustus 2022 vervult door Monique Franken.

Het bestuur is belast met het besturen van Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve onder toezicht van de Raad van Toezicht (RvT).

Verantwoording van het beleid vindt onder andere plaats middels het