Mobiel menu

Van het bestuur

Vacature RvT

Oecumenisch Jenaplan Kindcentrum De Hoeve, kortweg  De Hoeve is een zelfstandige basisschool in Hoevelaken, een florerende en gezonde één-pitter. Het recent gerenoveerde kindcentrum telt 350 leerlingen en is met haar regionale functie een vaste waarde binnen de gemeente Nijkerk.
Op een april 2021 is De Hoeve overgegaan op een nieuw bestuursmodel. Voor de Raad van Toezicht zijn wij nog op zoek naar twee leden van de Raad van Toezicht (m/v).

Lees hier de advertentie RvT – januari 2021 (een voorzitter is inmiddels gevonden!)

Algemeen

Per 1 april 2021 is er een wijziging aangebracht in het bestuursmodel om een betere scheiding te maken tussen bestuur en toezicht, zoals de Onderwijsinspectie dat van ons verwacht. Door te gaan werken met het nieuwe model, met een directeur-bestuurder waarop wordt toegezien door de Raad van Toezicht, wordt de Hoeve bestuurd op een wijze zoals dat bij de ons past en in lijn met de wijze
waarop dit van ons wordt verwacht. Professioneel en toekomstgericht.

De wijzigingen in het bestuursmodel

  • De Hoeve krijgt een directeur-bestuurder
  • Deze staat onder toezicht van de Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit maximaal 5 leden
  • De RvT wordt de formele werkgever van de directeur-bestuurder

Verantwoording van het beleid vindt plaats middels het jaarverslag:

39912 Hoeve jaarrekening 2020 definitief incl bestuursverslag getekend

Wilt u contact opnemen met het bestuur? Dat kan via: bestuur@dehoeveschool.nl.

Nieuwsbrief

Bestuurssamenstelling

Directeur-bestuurder
Philippe de Kort (interim)

Raad van Toezicht
De heer C. Baarveld (voorzitter)
De heer D.J. Rozema
Mevrouw F. Verdonck