Mobiel menu

Bedrijfsvoering en personele kenmerken

Het welslagen van een school staat of valt met de betrokkenheid en motivatie van teamleden om zich in te zetten voor kwalitatief goed Jenaplanonderwijs. De teamleden werken in zogenaamde bouwteams die zelfverantwoordelijk functioneren. Leidend is daarbij de durf elkaar aan te spreken op de inhoud van ons werk: het opvoeden en onderwijzen van kinderen.

Lees meer hierover in ons Strategisch meerjarenplan 2015-2019 ‘Bevlogenheid’.

MB_exc fietsenman-5[1]  ob_sinterklaas (52)  Dag van de leraar 2