Mobiel menu

Oudergesprekken

Om met de leerkracht in contact te komen, kunnen ouders voor of na schooltijd langskomen of telefonisch contact opnemen. Er worden gedurende het schooljaar verschillende contactavonden georganiseerd. In de Jaarkalender 2017-2018 vindt u alle data in een oogopslag.

Hoe de informatie aan ouders wordt verstrekt, leest u hier.

Rapfolio ‘Dit ben ik’

Adviesgesprekken 8e jaars

Middenbouw kennismakingsavond

Jenaplanavond

10-minuten-gesprek

Ouders kunnen desgewenst een kijkje komen nemen in de groep van hun kind(eren). Wilt u een groep bezoeken, maak dan een afspraak met de leerkracht.