Mobiel menu

Hoofdluis

Het team van luizenouders zoekt versterking!
Iets voor u?
Aanmelden kan bij Femke Groosjohan, juf van de Uilengroep.

PDF-versie: Procedure bestrijding hoofdluis
LSH-hoofdluis 5 stappenplan

Hoofdluizen leven op warme en behaarde plekjes en verspreiden zich in een hoog tempo- vooral onder kinderen. Daarom is het belangrijk vaak te controleren in de thuis- en schoolsituatie.

Op school hanteren we de volgende procedure:

 1. In de gehele school worden het hele schooljaar ‘bugbags’ gebruikt. Alle kinderen hangen zelf hun jas, muts en das aan de haak van deze ‘bugbag’. De bugbags worden niet gemerkt. Bij ieder naambordje hangt een eigen bugbag. Elke stamgroep heeft een eigen kleur kraagje. De ‘bugbags’ blijven schooleigendom.
 2. Elke maandagmiddag na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Vlechten en staarten worden dan uitgehaald om goed te kunnen controleren.
 3. Zodra er hoofdluis wordt geconstateerd door een leerkracht of door ouders, dan wordt dit doorgegeven aan teamlid Femke Groosjohan.
 4. Vervolgens worden de zgn. controle-ouders door Femke Groosjohan ingeschakeld. Dat zijn ouders die kinderen op hoofdluis controleren. Eerst wordt de groep van het betreffende kind gecontroleerd, eventueel de hele bouwgroep. Als er broertjes of zusjes in andere groepen zitten, worden ook deze groepen gecontroleerd.
 5. Als er hoofdluis wordt aangetroffen, worden de ouders telefonisch of persoonlijk op de hoogte gesteld. De kinderen krijgen het ‘protocol advisering ouders over hoofdluis’ en een standaardbrief mee naar huis waarin wordt uitgelegd hoe verder de hoofdluis te bestrijden (de behandeling van het kind, het kammen van de haren, e.d.).
 6. Als er aan het begin van een dagdeel hoofdluis wordt geconstateerd, wachten we niet tot het einde van de ochtend of middag.
  Na overleg met de directie, neemt de eigen groepsleid(st)er contact met u op.
 7. Indien u ermee instemt, worden de kinderen direct naar huis gestuurd of van school opgehaald voor behandeling. Als de kinderen thuis behandeld zijn, kunnen ze weer naar school.
 8. Op de beeldschermen bij de drie toegangsdeuren verschijnt de mededeling, dat er hoofdluis heerst. Voor u een signaal om uw kind(eren) extra te controleren.
 9. Na drie weken vindt er een controle plaats bij de kinderen die luis hebben gehad. Uit voorzorg worden alle kinderen na een vakantieperiode op school gecontroleerd.
 10. De algemene informatie over hoofdluis vindt u in de folderrekken of kijk hier: LSH-hoofdluis 5 stappenplan

Voor meer informatie kunt u bij Femke Groosjohan terecht.

 

LUIZEN