Mobiel menu

Tevredenheidsonderzoeken

Oktober 2019

Op maandag 29 oktober ontvangt u van Scholen met Succes een e-mail met een link naar de vragenlijst over de tevredenheidspeiling. Gooi deze mail niet weg, maar gebruik de link om uw mening over de verschillende aspecten van de school te delen met ons!

Voor elk gezin is één e-mailadres doorgegeven. Zo kan de respons nauwkeurig worden berekend en voorkomen we dat u een herinneringsmail ontvangt terwijl uw partner de mail al heeft ingevuld. Om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen heeft de Hoeve met Scholen met Succes een Verwerkersovereenkomst afgesloten. Op 19 november sluit de peiling.

Ook het personeel van de Hoeve en de leerlingen uit de bovenbouw vullen een tevredenheidspeiling in.

Tevredenheidspeiling 2015

In januari 2015 zijn de tevredenheidspeilingen onder bovenbouwkinderen, ouders en het team gehouden. U kunt de resultaten hier op de website lezen. De op- en aanmerkingen die zijn gegeven, zijn vanwege privacy redenen niet openbaar gemaakt. Vanzelfsprekend maakt het team wel gebruik van de op- en aanmerkingen en deze worden naar waarde geschat en eventueel verwerkt in het strategisch meerjarenplan (schoolplan) 2015-2019. In juli is dit plan gereed en zal dan ook op de website worden geplaatst.

Ouders

Personeel

Leerlingen

 

 

Tevredenheidsonderzoeken

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Oudergesprekken

Op dinsdag 27 november staan de oudergesprekken gepland voor groep 2, 4 en 7. In het rapfolio dat uw kind de week ervoor mee naar huis krijgt, vindt u ook het tijdstip voor het gesprek.