Mobiel menu

Ouderraad

Van de ouderraad

De ouderraad is het door de leden gekozen bestuur van de oudervereniging van oecumenische Jenaplanbasisschool de Hoeve, waarvan alle ouders geacht worden lid te zijn. Naast het onderhouden van contacten met het team en het bestuur van de school coördineert de ouderraad een aantal werkgroepen waarbij ouders betrokken kunnen zijn, bijvoorbeeld de avondvierdaagse en feestcommissie.

Leden van de ouderraad:

  • Bram Gerards (voorzitter)
  • Wendelien Ruitenberg (secretaris)
  • Jeroen van der Woerd (penningmeester)
  • Roos Brans (feestcommissie)
  • Martijn Borsje (algemeen lid)
  • Danielle Matthes (algemeen lid)

De ouderraad vergadert ten minste zes maal per jaar. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar.

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het secretariaat van de ouderraad: ouderraad@dehoeveschool.nl.

Notulen en jaarverslag

Notulen OR vergadering 27 maart 2018

Notulen Ouderraad vergadering 2018-01-16

Notulen Ouderraad 31 oktober 2017

Notulen ALV Ouderraad 19 september 2017

Van de ouderraad – jaarverslag OR & MR 2016-2017

Van de ouderraad – agenda ALV 19 sept 2017

Notulen ouderraad 27-06-2017