Mobiel menu

MR

Kandidaat MR gezocht

Vanwege het vertrek van Marieke Pulskens per januari 2018 dient er overeenkomstig het Reglement medezeggenschapsraad uit de oudergeleding een nieuwe kandidaat toe te treden tot de medezeggenschapsraad.

Wil je als ouder een belangrijke bijdrage leveren (strategisch/tactisch niveau) aan de school van je kind(eren). Dan is hier de gelegenheid om je verkiesbaar te stellen.

Je kunt dit kenbaar maken vóór 28 oktober 2017 per mail bij een van de leden van de medezeggenschapsraad. Wij zien je reactie graag tegemoet!

Lees hier de nieuwsbrief van 12 oktober 2017:  Nieuwsbrief 7 – van de medezeggenschapsraad

Algemeen

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.

Binnen de Hoeve vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad (MR) de ouders en het personeel richting het bestuur/schooldirectie. De MR heeft daarbij instemmings- en adviesrecht bij meerdere zaken met als doel om onderlinge samenwerking te bevorderen en te zorgen dat ouders en personeel worden betrokken in de formele besluitvorming binnen de school.

De MR bestaat reglementair uit 4 leden. Twee leden vertegenwoordigen het personeel en twee andere de ouders.

Oudergeleding: Marieke Pulskens-Vreeman en Marcel Hagmanns
Personeelsgeleding: Petra Ruiter en Mirjam Bresjer

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het secretariaat van de MR: mr@dehoeveschool.nl

Verantwoording en notulen

Jaarverslag-or-mr-2015-2016

Notulen MR-vergadering 21-06-2016

Notulen MR-vergadering 19-05-2016

Notulen MR-vergadering 14-03-2016

Notulen MR-vergadering 15-01-2016

Jaarplan MR 2014-2015

 

Reglement

MR statuut per 1 februari 2014

MR Reglement De Hoeve april 2015